Skip links

Naboklage har ført til utsettelse

Alt var i rute til byggestart før sommeren, slik at vi kunne åpne til jul. Nedre Møllevannsveien Vel sendte en klage til Fylkesmannen (FM) og denne ble tatt til følge. Klagen handler i hovedsak om at området mangler en ny reguleringsplan. Velforeningen har ikke noe i mot klatresenteret og bygget, men vil at kommunen skal lage en ny reguleringsplan for området. FM har pålagt kommunen å gjøre dette. Kristiansand kommune kan ikke regulere dette området nå, siden det er så mange uavklarte saker i området (bla Gartnerløkka) Kommunen har dermed laget en såkalt “frimerkereulering” av tomta som klatresenteret skal stå på. Denne reguleringen har FM ingen innsigelser mot. Kommunen lager et vedtak på dette den 17. august og deretter  løper en klagefrist på tre uker. Det betyr at Banenor, som er byggherre for klatresenteret, kan fortsette byggearbeidet i september. Vi er lei for denne utsettelsen, men glad for at Kristiansand kommune har vist handlekraft i saken og arbeidet raskt og godt for å få realisert Kristiansand klatresenter på Grim. Dette vil bli til stor glede for alle byens klatrere, folk på Grim og særlig byens barn og unge.